Download hier een voorbeeld publicatierapport.
Download hier een voorbeeld jaarrapport.

Producten

One Click report... de kracht van administratieve eenvoud

Een jaarrekening is het visitekaartje van het administratie- of accountantskantoor. Applifiks heeft One Click report ontwikkeld, waarmee snel, efficiënt en gebruiks-vriendelijk vanuit AccountView een complete jaarrekening in Microsoft Word gegenereerd kan worden. One Click report is ontstaan op basis van meer dan 10 jaar ervaring in het ontwikkelen, implementeren en toepassen van verschillende rapportagetools. Met het rapportmodel One Click report is zowel een rapport te maken voor natuurlijke personen als voor kleine rechtspersonen.

Het concept is eenvoudig. De mutaties van een administratie worden ingevoerd en bewerkt in de financiële administratie in AccountView. Ook administraties van andere pakketten kunnen eenvoudig op basis van een Audit-file geïmporteerd worden in AccountView. Vervolgens kan met  "één druk op de knop" de jaarrekening gegenereerd worden vanuit AccountView naar Microsoft Word.
Bij het ontwikkelen van One Click report is rekening gehouden met de mogelijkheden van XBRL*.

* Sinds 1 januari 2007 kunnen ondernemers een groot deel van hun financiële rapportages samenstellen met behulp van de XBRL-taxonomie.

Deze taxonomie is gezamenlijk ontwikkeld door overheid en bedrijfsleven. De ministeries van Financiën en Justitie hebben het initiatief genomen tot het Nederlandse Taxonomie Project (NTP). De Nederlandse taxonomie is gebaseerd op de open standaard XBRL (eXtensible Business Reporting Language). XBRL is een soort financiële taal voor het gestructureerd en gestandaardiseerd verzamelen, verwerken en uitwisselen van financiële en zakelijke informatie.


Kijk voor meer informatie over XBRL op: www.xbrl-nederland.nl


Publicatierapport KvK

Met de komst van de digitale aanlevering van de publicatiestukken bij de KvK vanuit AccountView ontstaat ook de behoefte aan een leesbaar product dat ter fiattering aan de klant kan worden aangeboden.
 
Door Applifiks is een standaard publicatierapport ontwikkeld dat volledig aansluit bij deze behoefte en dat volledig geïntegreerd is binnen het proces om te komen tot een digitale deponering. Zowel het digitaal bestand als het leesbaar rapport zijn gebaseerd op de zelfde SBR-taxonomie.
 
Dit betekent dat tegelijk met het gereedkomen van het ‘digitale’ SBR rapport voor de KvK ook een voor de klant ‘leesbaar’ publicatierapport in Word of Pdf gereed is. Een voorbeeld is te downloaden via bovenstaande link.