Diensten

SBR expert

Al vanaf het begin van de ontwikkeling van SBR is door Applifiks veel kennis opgebouwd van SBR, vooral in relatie tot de functionaliteit binnen AccountView. In de afgelopen maanden is door Visma in nauwe samenwerking met Applifiks de functionaliteit voor deponering van de KvK publicatiestukken gerealiseerd.

Hoewel de implementatie van SBR binnen uw organisatie geen grote problemen zal opleveren adviseert Visma u om de implementatie samen met een gecertificeerd consultant handen en voeten te geven. Uiteraard kan dit op locatie, maar Applifiks biedt u de mogelijkheid tot een SBR-consult op afstand. Dit betekent dat wij via internet met u meekijken en u stap voor stap door het proces leiden om te komen tot deponering van de KvK stukken. Het voordeel is dat na een SBR-consult op afstand, u zelf aan de slag kunt en eventuele vervolgvragen snel kunnen worden afgehandeld. De kosten voor dit online SBR-consult bedragen €25,- per kwartier.

Voor het verlenen van een SBR-consult kunnen wij uw computer overnemen, door gebruik te maken van het programma Teamviewer. Door een dubbelklik op de afbeelding hierboven kunt u een gastexemplaar installeren. U krijgt vervolgens van ons een session-id die u invult. Uw scherm wordt dan daadwerkelijk zichtbaar voor de SBR-Expert.


Koppelen modeladministratie

Een belangrijk onderdeel van het implementatieproces is het koppelen van uw grootboekschema aan de SBR-taxonomie. Deze koppeling kan in de modeladministratie worden vastgelegd en kan vervolgens eenvoudig worden overgenomen in een klantadministratie. De ervaring leert dat dit koppelen echter niet altijd op de juiste manier plaats vindt waardoor geen juist document kan worden aangemaakt.

Applifiks biedt u daarom de mogelijkheid deze koppeling van uw model-administratie tot stand te brengen tegen een vast tarief van € 350,-.
U bent dan verzekerd van de juiste basis voor implementatie van SBR binnen uw klantadministraties.

Voor meer informatie kunt u bellen met Durk Tuinier 06 51337310, of stuur een backup van uw modeladministratie naar d.tuinier@applifiks.nl


Begeleiding en ondersteuning van uw financiële software

  • Ontwikkelen aanvullend gereedschap o.a. One Click report;
  • Implementatie;
  • Applicatiebeheer;
  • Optimalisatie administratieve processen en toepassingsmogelijkheden o.a. het proces uur tot factuur;
  • Opzetten referentieadministratie met standaardrekeningschema;
  • Conversie en import mogelijkheden.


Applifiks biedt een ‘Totaaloplossing’ voor zowel functioneel- als technisch beheer voor het administratie- of accountantskantoor door samenwerking met CvE Solutions. Kijk voor meer informatie op: www.cvesolutions.nl